top of page

מטבח שער העמקים

מטבחים /

עיצוב: shaycle

מטבח מעץ אורן בשימוש חוזר מפירוק של דק גן אירועים ליד הים.

יישמנו כתמי צבע לבן שהתשלב עם העץ ושילבנו צביעת שלייפלק בגוון מנטה בארונות מסביב למקרר.

תריס מפירוק הפך לחזית עגלת בקבוקים ונצבע באותו הגוון.

צילום: מיכל כהן

bottom of page