top of page

מטבח נהלל

מטבחים /

אדריכלות: טלי שטרק

ביצוע: shaycle

עץ מפרוק של הצריפים בצריפין מתקופת המנדט הבריטי, מתוארך לשנת 1938.
העץ עבר שכבות רבות של צבע ע"י הרס"רים  השונים לאורך השנים ומחבר אותנו להיסטוריה של המדינה וקושר בין עברן של נשים רבות בישראל.
המטבח מספר את הסיפור דרך היופי והאסתטיקה של ההתיישנות והשחיקה שמגיע עם העץ הממוחזר.

צילום: הגר דופלט

bottom of page