top of page

מטבח קדרון

מטבחים /

עיצוב: shaycle

מטבח מעץ אורן בשימוש חוזר מפירוק של דק עץ. השמש האקלים ואופי השימוש בעברו של העץ יוצרים מופעי שחיקה שונים וזה נותן לחזית המטבח את אופייה הייחודי. 

הטכניקה הייחודית של שייקל מאפשרת יצירת תמונה שלמה וחלוקה שלה לחזיתות המשכיות.

.

צילום: הגר דופלט

bottom of page