top of page

מטבח קציר

מטבחים /

עיצוב פנים: גבי זיו

עיצוב: shaycle

עץ ממוחזר בשפה חדשה.

עץ ממוחזר מקבל מראה יחודי ויוצא מהשייכות האוטומטית שאנחנו עושים בין עץ למראה כפרי.

עץ ממוחזר מציג חיבורים חדשים, מודרני, תעשייתי, כפרי, הם כבר לא כאלו מובהקים. השפה העיצובית רחבה יותר מבעבר ועץ בשימוש חוזר נכנס למרכז הבמה העיצובית ופותח שפה חדשה.

היה לנו ברור שהמטבח הוא לב הבית והיה לנו חשוב מאוד שהלב הזה יפעם.

צילום: מיכל כהן

bottom of page